google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

O PROJEKCIE - ŁĄCZYMY SIĘ W REALU - UNICEF

Czy integracja nastolatków w realnym świecie jest jeszcze możliwa? Łódzka Fundacja DOBROdzieje się, przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, ogłasza rozpoczęcie działań w ramach projektu "Łączymy się w realu - czyli nawiązywanie relacji i kontaktów w rzeczywistym świecie”. Niezależnie od narodowości młodzież ma aktualnie spore trudności w kontaktach z rówieśnikami. Ich znajomości są oparte głównie o komunikację przez smartphony, pozbawioną bezpośrednich interakcji i rozmów.

--

Чи можлива інтеграція підлітків у реальний світ? Фундація DOBRODzieje в Лодзі за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ оголошує про початок діяльності в рамках проекту «Ми зв’язуємося в реальному житті – тобто встановлюємо стосунки та контакти в реальному світі».Незалежно від національності молоді люди зараз відчувають великі труднощі в контактах з однолітками, їхні знайомства базуються переважно на спілкуванні через смартфони, позбавленому прямої взаємодії та розмов.

Zapraszamy na spektakl-4.png

Fundacja DOBROdzieje się, która na co dzień czynnie wspiera dzieci i młodzież dostrzegła ogromną potrzebę nauki budowania relacji między nastolatkami. W oparciu o doświadczenia zainicjowała projekt “Łączymy się w realu - czyli nawiązywanie relacji i kontaktów w rzeczywistym świecie”. Inicjatywę tę kieruje do łódzkiej młodzieży w wieku od 11. do 18. roku życia, pochodzącej z lokalnych środowisk polskich, ukraińskich i innych narodowości. Poprzez edukacyjne warsztaty kreatywne Fundacja chce edukować młodych ludzi, jak powinien wyglądać TikTok szczęśliwego nastolatka, jak świadomie posługiwać się mediami społecznościowymi, czym jest różnorodność i na czym polega integracja oraz akceptacja. 

Uczestnicy projektu w trakcie jego realizacji poznają również kuchnie różnych kultur i stworzą przestrzeń do wzajemnego poznawania się podczas gier planszowych, czy wspólnych wyjść do łódzkich instytucji tj. Orientarium. W działania w ramach projektu zaangażowano psychologów, psychotraumatologów, specjalistów od social mediów i wolontariuszy, którzy wspólnie opracowali program pedagogiczny, mający zmienić nawyki komunikacyjne młodzieży.

 

- Dzięki projektowi “Łączymy się w realu - czyli nawiązywanie relacji i kontaktów w rzeczywistym świecie” możliwe będzie kształtowanie dla młodzieży środowiska opartego przede wszystkim na relacjach, wspierającego oraz otwartego i akceptującego różnorodność. W obecnym świecie istotne jest rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży oraz dawanie im możliwości współdziałania w społeczeństwie, bo to właśnie poczucie wspólnoty jest fundamentem dobrego społeczeństwa opartego na wartościach - mówi Agata Kobylińska - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Dzieci i Młodzieży.

 

Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF oraz Miasto Łódź i kładzie duży nacisk na profilaktykę uzależnień cyfrowych oraz rozwój umiejętności interpersonalnych wśród młodzieży poprzez radzenie sobie z rozwiazywaniem konfliktów, negocjacje i naukę podejmowania świadomych decyzji. - Nastolatkowie, którzy mają stabilne relacje z rówieśnikami, są bardziej skłonni do podejmowania zdrowych wyborów w swoim życiu, częściej osiągają sukcesy i świadomie unikają negatywnych wpływów podczas podejmowania decyzji, które zaważą na ich rozwoju i dojrzewaniu. - uważa Agnieszka Nowicka, prezez Fundacji DOBROdzieje się. Młodzież zarówno ukraińska jak i polska ma przez sobą aktualnie ogromne wyzwania. Z jednej strony – nauka nowego języka i lokalnych tradycji. Z drugiej zaś masowy przyjazd dzieci z innego kraju, posługujących się innym językiem i różniących się kulturowo. Żeby wszyscy młodzi mieszkańcy Łodzi mogli ze sobą egzystować w harmonii potrzebna jest przede wszystkim nauka tolerancji, zrozumienia i akceptacji na drugiego człowieka. Dlatego bardzo ważne jest bycie tu i teraz - offline, a nie tylko w świecie wirtualnym.

 

Najbliższy warsztat edukacyjny w ramach projektu odbędzie się 17 czerwca 2023 w godz. 14:00-16:00i będzie on dotyczył tego, jak powinien być prowadzony TikTok Szczęśliwego Nastolatka.

 

Zapisów należy dokonywać za pomocą formularza:

https://forms.gle/Kz1wdKWDXLdd8jrP7 

 

Więcej informacji:

Agnieszka Nowicka

agnieszka.nowicka@fundacjadobrodzieje.pl

---

Фонд DOBRODzieje, який щодня активно підтримує дітей та молодь, помітив велику потребу навчитися будувати стосунки між підлітками. На основі свого досвіду вона ініціювала проект «We connect in real life – тобто встановлення стосунків і контактів у реальному світі». Ця ініціатива адресована молоді Лодзі віком від 11 до 18 років, яка походить з польської, української та інших національностей. Через освітні творчі майстерні Фонд хоче розповісти молоді про те, як має виглядати TikTok щасливого підлітка, як свідомо користуватися соціальними мережами, що таке різноманітність і що таке інтеграція та прийняття.

Під час його реалізації учасники проекту також познайомляться з кухнями різних культур і створять простір для знайомства під час настільних ігор або спільних походів до закладів Лодзі, тобто Orientarium. До діяльності проекту були залучені психологи, психотравматологи, спеціалісти соціальних медіа та волонтери, які разом розробили педагогічну програму зі зміни звичок спілкування молоді.

 

– Завдяки проекту "Let’s connect in real life" – тобто встановлення стосунків і контактів у реальному світі» стане можливим формувати середовище для молоді, яке базується передусім на стосунках, підтримці, відкритості та прийнятті різноманітності. У сучасному світі важливо розвивати соціальні навички дітей та молоді та давати їм можливість співпрацювати в суспільстві, тому що саме почуття спільності є основою доброго суспільства, заснованого на цінностях, - каже Агата Кобилінська - Уповноважений мера міста Лодзь у справах дітей та молоді.

 

Реалізація громадського завдання стала можливою завдяки фінансовій підтримці, яку надають Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ і місто Лодзь, і приділяє велику увагу профілактиці цифрових залежностей і розвитку навичок міжособистісного спілкування серед молоді шляхом вирішення конфліктів , переговори та навчитися приймати зважені рішення. - Підлітки, які мають стабільні стосунки з однолітками, мають більшу ймовірність зробити здоровий вибір у своєму житті, більше шансів бути успішними та свідомо уникати негативного впливу під час прийняття рішень, які вплинуть на їхній розвиток і дорослішання. – каже Агнешка Новіцька, президент Фундації DOBRODzieje. Молодь, як українська, так і польська, зараз стикається з величезними викликами. З одного боку, вивчення нової мови та місцевих традицій. З іншого боку, масовий приїзд дітей з іншої країни, що розмовляють іншою мовою та культурно відрізняються. Для того, щоб усі молоді жителі Лодзі могли жити разом у злагоді, необхідно навчитися терпимості, розуміння та прийняття інших людей. Тому дуже важливо бути тут і зараз – офлайн, а не лише у віртуальному світі.

 

Наступний навчальний семінар в рамках проекту відбудеться 17 червня 2023 року за адресою: вул 14:00-16:00 і мова піде про те, як треба запускати TikTok Happy Teenager.

 

Реєстрацію необхідно здійснити за формою:

https://forms.gle/Kz1wdKWDXLdd8jrP7 

 

Більше інформації:

Агнешка Новіцька

agnieszka.nowicka@fundacjadobrodzieje.pl

bottom of page