google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

O PROJEKCIE - STWÓRZ Z NAMI MAGICZNY DOM

Stwórz z nami Magiczny Dom - Zostań Ciocią lub Wujkiem dla 14 dzieci!

Wierzymy, że najlepszym miejscem do wychowywania dzieci jest rodzina biologiczna. Gdy jednak nie jest to możliwe, taką rodziną staje się troskliwa rodzina zastępcza lub przyjazny dom dziecka.

Fundacja DOBROdzieje się wspiera tworzenie rodzinnej przestrzeni dla dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka.

Dziś zapraszamy Cię do stania się częścią rodziny dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Łodzi, wspierając naszą zbiórkę staniesz się Ciocią, Wujkiem, Bratem lub Siostrą dla czternastki dzieci w nim przebywających.

 

Zrzutka na >>> https://zrzutka.pl/z/magicznydomdziecka

Stwórz.png

Każda złotówka zostanie wydana na remont nowego domu dla dzieci, by stał się przytulny, rodzinny i magicznym.

Dzieci będą mogły w nim realizować swoje pasje i marzenia. A opiekunowie stworzą dla nich okazję do uczenia się, jak wyglądają codzienne obowiązki, jak dba się o dom, by stale pięknie wyglądał i sprawiał że mogą czuć się w nim "jak w domu", a nie jak placówce.

 

Więcej szczegółów:

Dom Dziecka Nr 1 w Łodzi jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą mieszczącą się przy ul. Aleksandrowskiej 123 w Łodzi. Do placówki kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Oznacza to, że domy dziecka są powołane do istnienia nie tylko dla sierot, ale także dla dzieci i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.

Głównymi zadaniami Domu Dziecka jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania, podejmowanie pracy w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej, zapewnienie kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości oraz działania terapeutyczne umożliwiające dziecku prawidłowy rozwój.

 

Obecnie w Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi przebywa czternastu podopiecznych. Aktualna lokalizacja Domu Dziecka, pierwotnie przeznaczona dla kilkudziesięciu wychowanków sprawia, że trudno uzyskać w tym miejscu domową i ciepłą atmosferę, która jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego dzieci. Budynek wyglądem przypominający szkołę z internatem, z dala wołający do przechodnia "jestem instytucją" nie sprzyja budowaniu rodzinnej atmosfery wśród dzieci i opiekujących się nimi dorosłych. Nowa lokalizacja spełniająca te warunki wymaga jednak dużych nakładów finansowych przeznaczonych na remont i wyposażenie.

 

Docelowo najlepszym rozwiązaniem dla dzieci jest przebywanie w rodzinie. Jeśli ta naturalna z którą łączą nas więzy krwi zawodzi wtedy alternatywą może być rodzicielstwo zastępcze lub adopcyjne. Fundacja DOBROdzieje się wraz z kampanią społeczną #RodzinaJestdlaDzieci od lat przybliża mieszkańcom Łodzi ideę rodzicielstwa zastępczego, wierząc, że każde dziecko ma prawo do wychowywania się w szczęśliwej rodzinie.

Zbiórkę na remont Domu Dziecka nr 1 w Łodzi wspierają studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego - Studenckie Koło naukowe INWESTOR - Serdecznie dziękujemy za Wasze otwarte i gorące serca.

 

DOŁĄCZ DO ZBIÓRKI! Stań się Ciocią, Wujkiem, Bratem lub Siostrą dla 14 dzieci z Domu dziecka nr 1 w Łodzi!

Dziękujemy!

#DOBROsięDzieje #FundacjaDOBROdziejesię #BoDobroPowrca

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” – Albert Schweitzer.

Zrzutka na >>> https://zrzutka.pl/z/magicznydomdziecka

bottom of page