google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

O PROJEKCIE - ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA

Projekt finansowany przez IKEA i realizowany we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja w ramach programu „Bezgraniczni Przyjaciele”.

Dziękujemy!

Świat został zdominowany przez dynamiczny rozwój Internetu. Ma to ogromny wpływ na zmiany życia społecznego, a ludzie z łatwością komunikują się dzisiaj na odległość bez konieczności kontaktu rzeczywistego. Ciągłe podłączenie do sieci może przynieść negatywne skutki tj. problemy ze skupieniem uwagi na dialogach, brak umiejętności komunikacji bezpośredniej z drugim człowiekiem, a także trudności adaptacyjne w nowych środowiskach. Bazując na rozmowach z pedagogami szkolnymi, rodzicami i młodzieżą, Fundacja DOBROdzieje się rozpoznała poważny problem, nadużywania korzystania z telefonu i Internetu przez nastolatków. Dlatego też zdecydowała się na stworzenie projektu Alicja z drugiej strony lustra - czyli jak budować relacje w świecie realnym, gdzie poprzez szereg warsztatów, wycieczek i rozmów ze specjalistami, wspólnie z podopiecznymi podejmą wyzwanie, nauki budowania relacji rówieśniczych offline.

Działania zostały sfinansowane przy wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja i firmy IKEA.

Pomysł na projekt powstał w oparciu o nasze doświadczenia i obserwacje, które zebraliśmy przez ostatni rok, podczas realizacji przez Fundację warsztatów integrujących młodzież ukraińską i polską pod hasłem - „Łódź – Nasz wspólny dom”. - mówi Agnieszka Nowicka, prezes Fundacji DOBROdzieje się. Naszym głównym wnioskiem jest to, że nastolatkowie niezależnie od narodowości mają trudności w tworzeniu relacji z rówieśnikami. Ich znajomości są oparte o komunikację poprzez smartphone’y, osłabiającą więzi i umiejętności społeczne, a co za tym idzie, w znacznym stopniu narażającą ich na cyberprzemoc.

Celem projektu Alicja z drugiej strony lustra - czyli jak budować relacje w świecie realnym” było stworzenie cyklu spotkań indywidualnych i grupowych, uczących młodzież rozsądnego korzystania z Internetu pod kątem ich bezpieczeństwa, prywatności oraz przede wszystkim kontroli nad czasem.

 

Fundacja chciała również integrować młodzież ze środowisk lokalnych i uchodźczych, ucząc ich współpracy, komunikacji, wzajemnego zrozumienia i tolerancji.  - Dostrzegamy ogromną potrzebę nauki budowania relacji między nastolatkami. Wynika to z doświadczenia z pracy z nimi, ale także z przeprowadzonych badańwspomina Gabriela Halakiewicz, członek Zarządu Fundacji DOBROdzieje się, jedna z koordynatorek projektu. Poprzez udział w projekcie chcemy nauczyć ich jak nawiązywać i utrzymywać relacje międzyludzkie. Chcieliśmy, aby zaczęli budować znajomości oparte na wsparciu emocjonalnym, dzieleniu się problemami z przyjaciółmi, radzeniu sobie z emocjami, budując tym samym pozytywne podejście do życia. 

Projekt kierowany był głównie do młodzieży z Ukrainy i Polski. Fundacja nie wykluczała jednak udziału w zajęciach młodzieży z innych krajów. Każda z zaproszonych osób wypełniła formularze badawcze opracowane przez pedagoga oraz specjalistę od uzależnień od Internetu, określające stan ich nawyków. Na bazie wyników wyłoniona została grupa osób najbardziej potrzebujących wsparcia. W ramach projektu odbyło 6 codziennych spotkań grupowych, prowadzonych w oparciu o tradycyjne metody leczenia uzależnień behawioralnych i terapii uzależnień cyfrowych.

 

Podstawowym celem spotkań była zmiana nawyków korzystania z mediów i urządzeń cyfrowych. Dodatkowo elementem, budującym relacje uczestników było pięć weekendowych spotkań, wykazujących wysoki poziom integracji wśród młodzieży. Zajęcia te zostały wybrane na bazie popularności warsztatów realizowanych w projekcie UNICEF – „Łódź nasz wspólny dom”. Były to m.in. kreatywne warsztaty edukacyjne TikTok szczęśliwego nastolatka, zajęcia z arteterapii, czy warsztaty kulinarne w profesjonalnym studio. 

Do udziału w projekcie zaproszono polskich i ukraińskich pedagogów oraz tłumaczy, wykazujących się szczególnym zrozumieniem potrzeb podopiecznych Fundacji DOBROdzieje się. 

 

Działania zostały sfinansowane przy wsparciu Fundacji Świętego Mikołaja i firmy IKEA.

 

Więcej szczegółów:

Agnieszka Nowicka

agnieszka.nowicka@fundacjadobrodzieje.pl 

bottom of page