google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja DOBROdziej się z siedzibą w Łodzi, przy ul.  Gersona 1/22, adres e-mail: kontakt@dobrodzieje.pl, numer telefonu+48 501 020 008 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000846555, numer NIP: , REGON: , której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Agnieszka Nowicka można się z nią skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: agnieszka.nowicka@fundacjadobrodzieje.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 501 020 008.
 

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Masz również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia ich. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 

Dane będą przetwarzane w celu promowania naszej działalności statutowej, pozyskiwania wsparcia dla naszej działalności statutowej od osób prywatnych, a za Twoją wyraźną zgodą również w celu wysyłania newslettera na wskazany adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli ich nie podasz, nie będzie otrzymywał od nas informacji o naszej działalności.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest

•       art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie naszej działalności statutowej oraz prowadzenie marketingu.

art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych będą: dostawcy narzędzi informatycznych wykorzystywanych do obsługi procesu i nasi stali współpracownicy obsługujący proces.

Więcej informacji na temat odbiorców danych mogę uzyskać pod numerem telefonu: 501 020 008 lub adresem e-mail: agnieszka.nowicka@fundacjadobrodzieje.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail/ numer telefonu.

 

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli administrator przetwarza Twoje dane osobowe:

  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

bottom of page