google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

BIZNES WSPIERA

Podopiecznymi Fundacji DOBROdzieje się są dzieci, które noszą w swej pamięci smutne historie. Wychowywane są w rodzinach zastępczych, domach dziecka oraz pogotowiach opiekuńczych, promieniują jednak siłą wewnętrzną, wytrwałością i pragnieniem lepszego jutra.

JAK MOŻE POMÓC TWOJA FIRMA?

WOLONTARIAT - Jak niewiele trzeba, by pomóc

1. Wolontariat edukacyjny - korepetycje raz w tygodniu dla podopiecznych fundacji

2. Wolontariat pracowniczy - warsztaty dla dzieci np. gotowanie z udziałem pracowników Firmy

3. Warsztaty dla dzieci organizowane przez pracowników w Firmie np. warsztaty LEGO

4. Spotkania dzieci z pracownikami Firmy, którzy mają ciekawe zawody, pasje lub historie

5. Wolontariat pracowniczy - pomoc w drobnych remontach pokoi dziecięcych np. malowanie ścian

WARSZTATY - Rozwijanie umiejętności

1. Warsztaty umiejętności - Zakup warsztatów wspierających umięjętności dzieci i młodzieży np. gotowanie, zarządzanie budżetem domowym, nauka pływania...

2. Warsztaty w ramach szkoleń firmowych - Udział młodzieży w szkoleniach firmowych, jako wolni słuchacze, aby mogli poznać branżę, w jakiej działa Firma.

3. Warsztaty specjalistyczne dla dzieci -  Opłacenie warsztatów terapeutycznych

np. arteterapia - terapia sztuką, warsztaty z samoobrony, z pierwszej pomocy...

Fundacja-DOBROdzieje-sie-gotowanie-Baccaro-14.jpg

POKOJE DZIECIĘCE - Stwórz z nami przyjazne miejsce

1. Remont - Zakup np. farb, paneli. Czasami potrzebne są też sprzęty typu kabina prysznicowa

2. Meblowanie Zakup mebli do pokoju dziecka, wyposażenie w sprzętu do nauki

3. Wolontariat remontowy - Pomoc w malowaniu, położeniu paneli, wniesieniu mebli

4. Wsparcie finansowe - Opłata czynszu dla nowo powstałych rodzin zastępczych

FINANSOWE WSPARCIE FUNDACJI - Darowizna na działania statutowe

Fundacja-DOBROdzieje-sie-Biznes-wspiera.png

WIEDZOWE I USŁUGOWE WSPARCIE FUNDACJI - Dzielenie się zasobami

1. Wsparcie kompetencyjne fundacji np. promocyjne, prawne, księgowe, transportowe

2. Wsparcie produktowe np. sprzętowe, meblowe, wyprawki szkolne dla dzieci

3. Przeznaczenie % ze sprzedaży Firmy na działania statutowe fundacji

4. Organizacja wspólnych wydarzeń np. aukcji, licytacji, loterii, kiermaszy. Przekazanie produktów do licytacji

5. Wolontariat pracowniczy np. korepetycje, warsztaty, remonty

bottom of page