google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

Fundacja DOBROdzieje się dynamicznie rozwija się dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz RegionalnyFundacja DOBROdzieje się od lat angażuje się w pomoc dzieciom i młodzieży z domów dziecka oraz rodzin zastępczych, dając im możliwość poznawania świata i nawiązywania bliskich relacji. Głównym źródłem jej finansowania są pozyskiwane granty, internetowe zrzutki oraz wsparcie Darczyńców. Dostrzegając potrzebę nieustannego rozwoju w październiku 2023 roku w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny uzyskała środki finansowe, które tym razem zostały przeznaczone na szkolenia dla członków Fundacji oraz wsparcie kadrowe. Dofinansowanie to w przyszłości z pewnością usprawni proces realizacji podejmowanych przez Fundację inicjatyw społecznych oraz sprawi, że jej podopieczni uzyskają jeszcze bardziej fachowe wsparcie.


Celem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce, dla których różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. W październiku 2023 roku inicjatywa ta finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, zdecydowała się wesprzeć Fundację DOBROdzieje się i udzieliła jej dofinansowania.

W gronie beneficjentów znaleźli się członkowie zespołu Fundacji DOBROdzieje się, współpracujące z nią wolontariuszki i wolontariusze oraz rodziny zastępcze. Wsparcie finansowe z grantu pomogło również w pozyskaniu i opłaceniu nowych współpracowników Fundacji, w tym specjalistów ds. księgowości i reklamy oraz umożliwiło przeprowadzenie szkoleń i certyfikacji z zakresu FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), fundraisingu, czy budowania relacji z podopiecznymi.


- Pomoc udzielona w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, to dla naszej Fundacji stumilowy krok w stronę wzmocnienia jej struktury i podniesienia efektywności działańmówi Agnieszka Nowicka – prezeska Fundacji DOBROdzieje się. Ilość realizowanych przez nas projektów, ich coraz szerszy zakres, a także nieustannie rosnące potrzeby rodzin zastępczych wyraźnie wskazują na to, że coraz bardziej jako zespół musimy się specjalizować w określonych dziedzinach. Dlatego niewątpliwie ważny dla nas jest dostęp do szkoleń, warsztatów i możliwość zdobywania stosownych uprawnień, które w przyszłości zaowocują wiedzą, którą wykorzystamy w ramach pomocy i kontynuowania naszej misji.


Promocja rodzicielstwa zastępczego to jedna z głównych przesłanek Fundacji DOBROdzieje się. W ramach środków pozyskanych z Programu, organizacja planuje także uruchomienie kampanii społecznej markowanej logiem Fundacji i Programem Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Kanałami Social Media miałaby ona zwiększać świadomość społeczną i przyczyniać się do zmniejszania ilości dzieci wychowywanych w domach dziecka. Aby dotarła ona jak najszerzej Fundacja wnioskowała również o udzielenie wsparcia na zakup i szkolenie z takich internetowych narzędzi jak Freshmail i ASANA, co pozwoli efektywniej zarządzać projektami. Kolejnym krokiem realizowanym w ramach dofinansowania przez Fundację jest nawiązanie partnerstwa z filiami Biblioteki Miejskiej w Łodzi, gdzie dodatkowo promowana miałaby być kampania oraz kontynuacja współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) i Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej (CAPZ) w Łodzi, co pozwoli na zacieśnienie relacji z lokalnymi instytucjami.


- Dzięki dofinansowaniu zespół Fundacji ma możliwość zrealizowania szeregu innowacyjnych projektów i szkoleń, które przyczynią się do skuteczniejszego wsparcia rodzin zastępczych. Jednym z nich było szkolenie z zakresu FAS zorganizowane przez Polski Instytut FASD. Dzięki zdobytej na nim wiedzy Fundacja DOBROdzieje się będzie mogła w przyszłości stworzyć zalążek ośrodka szkoleniowego dla opiekunów, który w następnych latach być może będzie rozwijać się o kolejnych pracowników lub wolontariuszy, szerzących wiedzę i niezbędne wsparcie w zakresie tej choroby.  


Fundacja DOBROdzieje z pełnym zaangażowaniem realizuje cele swojej misji, dążąc do tworzenia społeczeństwa opartego na wartościach solidarności i wspierania tych, którzy potrzebują tego najbardziej. Każde z zaplanowanych w ramach Programu działań tj. zatrudnienie nowych członków zespołu, szkolenia i pozyskiwanie nowej wiedzy, budowa warsztatów z FAS i z budowy trwałych relacji wśród dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, a także kampania reklamowa mają wszelkie przesłanki do ich kontynuacji po zakończeniu grantu. Fundacja głęboko dziękuje za otrzymane wsparcie i deklaruje, że pozyskane środki pozwolą jej na swobodę w realizowaniu wszelkich działań, które docelowo chce rozwijać w dłuższej perspektywie.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Comments


bottom of page