google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

DZIĘKUJEMY firmie KOMFORT za włączenie się do Akcji Komputery dla dzieci z rodzin zastępczych

Serdecznie dziękujemy Firmie Komfort za przekazanie "Fundacji DOBROdzieje się" 25 komputerów wraz z monitorami!


Dziękujemy również za wsparcie w serwisowaniu komputerów: przedstawicielowi Firmy Komfort Panu Nikolasowi oraz fundacyjnemu, komputerowemu specowi - Adamowi. Dzięki Wam oraz Waszej wytrwałej pracy, komputery są gotowe do zajęć szkolnych.


Część sprzętu została już przekazana do jednego z łódzkich domów dziecka oraz do 8 rodzin zastępczych.

Pozostałe komputery czekają na odbiór przez rodziny, które zgłosiły się do "Fundacji DOBROdzieje się", z prośbą o wsparcie w wyposażeniu dzieci.


Dzięki otrzymanemu sprzętowi, podopieczni Fundacji mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach zdalnych i realizować z innymi uczniami program szkolny.


Jeszcze raz w imieniu dzieci, dziękujemy!

Komentarze


bottom of page