google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page

POROZUMIENIE FUNDACJI

Od 2020 roku Fundacja DOBROdzieje się współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi oraz z działającym w ramach tego urzędu Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej i kampanią społeczną Rodzina Jest dla Dzieci. W ramach powyższych instytucji działają rodziny zastępcze, domy dziecka, których podopieczni podlegają stałemu wsparciu poprzez codzienna pomoc fundacji. Fundacja wspierała również przyjęcie dzieci z ukraińskich domów dziecka do łódzkich placówek, wyposażając je w niezbędne wyposażenie. Na bieżąco reagujemy na potrzeby opiekunów dzieci w zakresie wsparcia w nauce poprzez korepetycje, wyposażanie w pomoce szkolne, prowadzone warsztaty rozwijające pasje dzieci, pomoc warsztatową z zakresu budowania relacji itp. Chcemy kontynuować tę współpracę również przy tym projekcie, albowiem urząd dysponuje wiedzą na temat potrzeb rodzin lokalnych i uchodźców.

POROZUMIENIE CAPZ I FUNDACJI>>

bottom of page