google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

Zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty terapeutyczne "Różnorodność, akceptacja, integracja"

Zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty terapeutyczne, o tematyce: "Różnorodność, akceptacja, integracja". Są to cykliczne spotkania z psychoterapeutą, zajęcia dedykowane dla młodzieży 13-16 lat. Poznajemy siebie i innych, mocne strony.


Запрошуємо на БЕЗКОШТОВНІ терапевтичні майстер-класи на тему: «Різноманітність, прийняття, інтеграція». Це циклічні зустрічі з психотерапевтом, заняття, присвячені молоді 13-16 років.

Пізнаємо себе та інших, сильні сторони.Warsztaty dla młodzieży: 13-16 lat

Grupa warsztatowa: 10 osób. Czas trwania: Spotkanie 2 h

Miejsce spotkania: siedziba fundacji DOBROdzieje się - Łódź, ul. Piotrkowska 80 Terminy - ważne by dziecko mogło wziąć udział we wszystkich terminach! Środa 31.5. Godz. 17.00

Środa 7.6. Godz. 17.00

Środa 13.6 Godz. 17.00

Środa 21.6. Godz. 17.00

Środa 28.6. Godz. 17.00 Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.


Prowadząca:

Justyna Łągiewczyk - pedagog, terapeutka i psychotramatolog. Zajmuje się psychoterapią i terapią traumy w Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie - Cukinia. Pracuje z dziećmi i rodzinami przebywającymi zarówno w pieczy rodzinnej, jak i instytucjonalnej. Studiowała „Erziehungswissenschaft/Psychologie/Soziologie” na: Technische Universität Berlin. Ukończyła „Pedagogikę Traumy” oraz „Psychoterapię systemową” organizowaną przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Znając specyfikę pracy z dziećmi z rodzinnej pieczy zastępczej może stanowić realne wsparcie dla wolontariuszy. Ma doświadczenie w prowadzeniu grup psychoedukacyjnych i terapeutycznych.


Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.


Ważne, aby uczestnicy przynieśli ze sobą zgody od opiekunów na udział w warsztatach. Brak takiej zgody wyklucza udział.Link do dokumentu zawierającego wyrażenie zgody do pobrania i wydruku: https://docs.google.com/document/d/1cam04aDLlj60W4GgCcXLyQCyc6VYs1X4WK6bqX5dW30/edit?usp=sharing


Zapraszamy do zapisów poprzez poniższy formularz:


----------------

Запрошуємо на БЕЗКОШТОВНІ терапевтичні майстер-класи на тему: «Різноманітність, прийняття, інтеграція». Це циклічні зустрічі з психотерапевтом, заняття, присвячені молоді 13-16 років.

Пізнаємо себе та інших, сильні сторони.


Майстер-класи для підлітків: 13-16 років

Робоча група: 10 осіб.

Тривалість: Зустріч 2 години

Місце зустрічі: штаб-квартира Фундації DOBRODzieje – Лодзь, вул. Piotrkowska 80

Побачення - важливо, щоб ваша дитина могла відвідувати всі побачення!

Середа 31.5. 17:00

Середа 7.6. 17:00

Середа 13.6. 17.00

Середа 21.6. 17:00

Середа 28.6. 17:00

Кількість місць обмежена, враховується порядок надходження заявок.


Ведучий:

Юстина Лонгєвчик - педагог, терапевт і психотраматолог. Займається психотерапією та травмотерапією в Центрі терапії та допомоги дитині та її родині – Зукінія. Працює з дітьми та сім'ями, які перебувають як у сім'ї, так і в інституціях. Вона вивчала "Erziehungswissenschaft/Psychologie/Soziologie" у: Technische Universität Berlin. Закінчила «Педагогіку травми» та «Системну психотерапію», організовані Великопольським товариством системної терапії. Знаючи специфіку роботи з дітьми із сімейних опікунів, це може бути справжньою підтримкою для волонтерів. Має досвід ведення психопедагогічних та терапевтичних груп.


Реалізація громадського завдання можлива завдяки фінансовій підтримці Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.


Важливо, щоб учасники принесли згоду своїх опікунів на участь у семінарах. Відсутність такої згоди виключає участь Посилання на документ із згодою для завантаження та друку:

Запрошуємо вас зареєструватися за допомогою форми нижче:

https://forms.gle/Qi6Zy24ztzrpeEjY9Comments


bottom of page