google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

Rola wsparcia społecznego w życiu osób z FAS i ich rodzin

Życie z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) i opieka nad osobą z tym zaburzeniem stanowią wyjątkowe wyzwania, zarówno emocjonalne, jak i praktyczne. Wsparcie społeczne, zarówno formalne, jak i nieformalne, odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami, oferując nie tylko konkretną pomoc, ale także poczucie przynależności i zrozumienia. Grupy wsparcia i organizacje działające na rzecz osób z FAS oferują szeroki zakres korzyści, od edukacji po wsparcie emocjonalne, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia osób dotkniętych tym zaburzeniem i ich rodzin.Korzyści z przynależności do grup wsparcia


Grupy wsparcia oferują bezcenną platformę, na której rodziny i osoby dotknięte FAS mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i sukcesami. Członkostwo w takich grupach umożliwia:


- Wymianę wiedzy i strategii radzenia sobie: Rodziny i osoby z FAS mogą wymieniać się sprawdzonymi metodami radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, co jest nieocenionym zasobem praktycznych porad.

- Wsparcie emocjonalne: Możliwość rozmowy z innymi, którzy rozumieją przez co przechodzi się na co dzień, oferuje wsparcie emocjonalne, które jest trudne do znalezienia w innych kontekstach.

- Poczucie wspólnoty: Przynależność do grupy osób, które dzielą podobne doświadczenia, może znacząco zmniejszyć poczucie izolacji i samotności, które często towarzyszą rodzinom i osobom z FAS.


Znaczenie wsparcia społecznego


Wsparcie społeczne, zarówno w formie grup wsparcia, jak i organizacji, ma nieocenione znaczenie dla osób z FAS i ich rodzin. Zapewnia ono nie tylko niezbędne zasoby i informacje, ale także emocjonalne poczucie przynależności, które może znacząco wpłynąć na jakość życia. Przynależność do społeczności, która rozumie i wspiera, może zmniejszyć obciążenie emocjonalne i praktyczne związane z FAS, oferując jednocześnie nadzieję i optymizm na przyszłość.


Wspieranie i promowanie takich grup i organizacji jest kluczowe w budowaniu silniejszej sieci wsparcia dla osób z FAS i ich rodzin, co w konsekwencji może prowadzić do lepszych wyników zdrowotnych i życiowych dla tej wrażliwej populacji. Wspólne działanie na rzecz zwiększenia świadomości i dostępności wsparcia może zmienić życie osób dotkniętych FAS na lepsze, oferując im szansę na pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie.


Fundacja DOBROdzieje się zaprasza do zgłaszania się rodzin zastępczych wychowujących dzieci z FAS, w celu utworzenia grup wsparcia, które spotykać będą się się zawsze w pierwszy czwartek miesiąca w Fundacji DOBROdzieje się. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt mailowy: kontakt@fundacjadobrodzieje.pl


Zapraszamy!


---

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ ISLANDIĘ, LIECHTENSTEIN I NORWEGIĘ Z FUNDUSZY EOG

W RAMACH PROGRAMU AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY.

Comments


bottom of page