google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

Edukacja i świadomość społeczna jako fundamenty zapobiegania alkoholowemu zespołowi płodowemu


Alkoholowy zespół płodowy (FAS) stanowi jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych, które mogą dotknąć dziecko jeszcze przed jego narodzinami. Jest to bezpośredni rezultat spożywania alkoholu przez matkę w trakcie ciąży, co prowadzi do trwałych uszkodzeń w rozwoju dziecka. FAS jest najbardziej wyraźną formą spektrum zaburzeń płodowych związanych z alkoholem (FASD), które obejmują różne stopnie uszkodzeń fizycznych, emocjonalnych i intelektualnych.


Głównymi cechami charakterystycznymi FAS są unikalne anomalie w wyglądzie twarzy dziecka, w tym wąskie oczy, wygładzony rąbek górnej wargi, płaski nasad nosa, oraz ogólne problemy ze wzrostem i rozwojem fizycznym. Przykładowo, dziecko urodzone z FAS może mieć znacznie niższą masę ciała oraz być niższe niż jego rówieśnicy, co może wiązać się z dalszymi komplikacjami zdrowotnymi.


Na płaszczyźnie neurologicznej i behawioralnej, FAS objawia się poprzez szereg trudności. Dzieci dotknięte tym zaburzeniem mogą mieć problemy z koncentracją, pamięcią, a także z opóźnieniami w rozwoju mowy i motoryki. Przykładowo, dziecko z FAS może wykazywać znaczące trudności w nauce czytania i pisania, co jest bezpośrednim wynikiem uszkodzeń neurologicznych spowodowanych ekspozycją na alkohol w życiu płodowym. Ponadto, dzieci te często borykają się z problemami behawioralnymi takimi jak nadpobudliwość, impulsywność oraz trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji społecznych.


Skutki FAS są nieodwracalne, lecz z odpowiednim wsparciem, dzieci z FAS mogą osiągać postępy w rozwoju. Pomoc może obejmować terapię behawioralną, wsparcie edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, a także terapie zajęciowe, w tym spotkania ze specjalistą logopedą.


Zapobieganie FAS polega przede wszystkim na edukacji i wsparciu dla przyszłych matek w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu podczas ciąży. Istotne jest, aby kobiety były świadome, że każda ilość alkoholu może być szkodliwa dla rozwijającego się płodu. Wspieranie kobiet w ciąży w utrzymaniu zdrowego trybu życia, wolnego od substancji uzależniających, jest kluczowe dla zapobiegania FAS.


Dzięki świadomości społecznej i odpowiedniemu wsparciu, można zminimalizować ryzyko wystąpienia FAS i zapewnić dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem lepszą przyszłość. Pomimo trwałych uszkodzeń, z odpowiednią pomocą, dzieci z FAS mogą rozwijać się i osiągać sukcesy, dostosowując się do wyzwań, z jakimi się mierzą.


---

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Comments


bottom of page