google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

Diagnoza, terapia i opieka nad dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym (FAS): Wywiad ze specjalistą

Alkoholowy zespół płodowy (FAS) jest poważnym zaburzeniem, które wpływa na dzieci narażone na działanie alkoholu w życiu płodowym. Aby lepiej zrozumieć wyzwania i możliwości leczenia FAS, rozmawiamy z Agnieszką Nowicką, specjalistką w dziedzinie FASD i zaburzeń rozwojowych dzieci.
Pytanie: Jakie są pierwsze kroki w diagnozie FAS?


Agnieszka Nowicka: Diagnoza FAS wymaga kompleksowej oceny, łączącej historię spożycia alkoholu przez matkę w ciąży z obserwacją charakterystycznych cech fizycznych i neurologicznych u dziecka. Szukamy specyficznych cech twarzy, takich jak wąskie szpary powiekowe, płaska górna warga i płaski nasad nosa, a także problemów ze wzrostem i rozwojem mózgu. Bardzo ważna jest również ocena rozwoju neurologicznego i behawioralnego dziecka.


Pytanie: Jak wygląda proces terapii dla dziecka z FAS?


Agnieszka Nowicka: Terapia jest indywidualnie dostosowana do potrzeb dziecka i może obejmować szereg specjalistycznych interwencji. Terapia zajęciowa pomaga w rozwoju umiejętności motorycznych i codziennego funkcjonowania, podczas gdy terapia mowy skupia się na rozwoju komunikacji. Wiele dzieci korzysta również z terapii behawioralnej, aby lepiej radzić sobie z problemami w zachowaniu i emocjami. Kluczowe jest wczesne rozpoczęcie terapii, aby maksymalizować potencjał rozwojowy dziecka.


Pytanie: Jakie są wyzwania w opiece nad dzieckiem z FAS?


Agnieszka Nowicka: Jednym z głównych wyzwań jest zarządzanie szerokim spektrum problemów behawioralnych i emocjonalnych, które często towarzyszą FAS. Dzieci te mogą wykazywać nadpobudliwość, trudności w koncentracji, impulsywność i problemy w nawiązywaniu relacji społecznych. Wymaga to cierpliwości, konsekwencji i indywidualnego podejścia zarówno ze strony rodziców, jak i opiekunów. Wsparcie edukacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, jest również kluczowe.


Pytanie: Jak rodzice i opiekunowie mogą wspierać rozwój dziecka z FAS?


Agnieszka Nowicka: Najważniejsze jest zapewnienie dziecku stabilnego, wspierającego środowiska i konsekwentnej rutyny. Ważna jest także ścisła współpraca z zespołem terapeutów i nauczycielami, aby zapewnić ciągłość opieki i wsparcia. Edukacja na temat FAS i jego wpływu na dziecko pozwala lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania. Rodzice i opiekunowie powinni również szukać wsparcia dla siebie, korzystając z grup wsparcia i konsultacji z profesjonalistami.


Pytanie: Jakie są perspektywy dla dzieci z FAS?


Agnieszka Nowicka Chociaż FAS jest stanem trwałym, wczesna interwencja i odpowiednie wsparcie mogą znacząco poprawić jakość życia dziecka i jego rodziny. Dzieci z FAS mogą osiągnąć znaczący postęp w rozwoju i adaptacji społecznej, szczególnie gdy są otoczone przez zrozumienie, cierpliwość i profesjonalną opieką.


---

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Comments


bottom of page