google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

Warsztaty dla Wolontariuszy Programu Klucz do jutra w Fundacji DOBROdzieje się

Zapraszamy na warsztaty dedykowane dla wolontariuszy Programu "Klucz do jutra" Fundacji EY, realizowanego przez Fundację DOBROdzieje się.Celem warsztatów jest podniesienie Państwa umiejętności, kompetencji i przede wszystkim rozwój, który sprawi, że zarówno Państwo jak i dzieci korzystające z Państwa wsparcia, będziecie umieli pracować ze sobą w wyjątkowy sposób.


W tym roku chcemy zaprosić Państwa do 3 warsztatów oraz spotkań superwizyjnych. 


Mogą Państwo wybrać wszystkie, lub te, które najbardziej Państwa interesują.


Zapisy na stronie:


1. Szkolenie z efektywnej nauki. Jak pomóc w nauce dzieciom o różnych predyspozycjach - prowadząca Hanna Radzyńska 

Celem szkolenia jest przekazać wiedzę z technik skutecznego uczenia się tak, aby Wolontariusze wykorzystali je w pracy z dziećmi i potrafili zachęcić do ich stosowania podopiecznych.


Termin: Zajęcia zaplanowane są 9 marca 2024, od godziny 12:00 - czas zajęć 3 h

Miejsce: Siedziba Fundacji DOBROdzieje się, ul. Piotrkowska 80, klatka D w podwórzu, lokal 39

Ilość miejsc: 10 osób

Liczy się kolejność zgłoszeń.


2. Jak pracować z dzieckiem, które doświadczyło traumy - prowadząca Justyna Łągiewczyk - pedagog, terapeuta i psychotramatolog. 

Justyna Łągiewczyk zajmuje się psychoterapią i terapią traumy w Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie - Cukinia. Pracuje z dziećmi i rodzinami przebywającymi zarówno w pieczy rodzinnej, jak i instytucjonalnej. Studiowała „Erziehungswissenschaft/Psychologie/Soziologie” na: Technische Universität Berlin. Ukończyła „Pedagogikę Traumy” oraz  „Psychoterapię systemową” organizowaną przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Znając specyfikę pracy z dziećmi z rodzinnej pieczy zastępczej może stanowić realne wsparcie dla wolontariuszy.


Termin: Zajęcia zaplanowane są 22 marca 2024, od godziny 15:00 - czas zajęć 4 h

Miejsce: Siedziba Fundacji DOBROdzieje się, ul. Piotrkowska 80, klatka D w podwórzu, lokal 39

Ilość miejsc: 10 osób

Liczy się kolejność zgłoszeń.


3. Warsztaty z udziałem koni „Komunikacja werbalna i niewerbalna z dzieckiem” pogłębienie tamatu na prośbę Wolontariuszy. 

Szkolenie poprowadzą: 

Izabela Nowakowska - od wielu lat pracująca z dziećmi, mentorka, terapeutka, trenerka. Pracuje metodą procesu w rozwoju człowieka. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i opiekunek dziecięcych. Prywatnie mama koniary.

Paulina Lee - od dziecka zakochana w koniach. Studentka psychologii. Trener medytacji w obecności koni, posiadaczka 2 certyfikatów szkoły Horse Way. Prywatnie właścicielka 4 koni.


Termin: Zajęcia zaplanowane są 22 kwietnia 2024, od godziny 12:00 - czas zajęć 4 h

Miejsce: Siedziba Fundacji DOBROdzieje się, ul. Piotrkowska 80, klatka D w podwórzu, lokal 39

Ilość miejsc: 10 osób

Liczy się kolejność zgłoszeń.


4. Zapraszamy również na SUPERWIZJE

Wolontariusze podkreślają wagę spotkań superwizyjnych. Spotkania te dają możliwość znalezienia odpowiedzi na pytania, ale także spokoju kiedy okazuje się, że nie można nic zrobić i trzeba czekać robiąc spokojnie to co do nas należy.  Wolontariusze będą mogli poddawać swoje działania superwizji tak, aby móc poczuć komfort w pracy. Spotkania superwizyjne będą dostępne raz w miesiącu w wymiarze 2h, będą miały formę grupową lub 1h spotkanie indywidualne. Tak jak od dwóch lat superwizję będzie prowadzić Justyna Łągiewczyk..


Termin: Spotkania zaplanowane są od kwietnia 2024 - Termin potwierdzimy po utworzeniu się grupy osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu grupowym lub indywidualnym

Miejsce: Siedziba Fundacji DOBROdzieje się, ul. Piotrkowska 80, klatka D w podwórzu, lokal 39

Ilość miejsc: 10 osób

Liczy się kolejność zgłoszeń.


--

Zapisy na stronie:

Comments


bottom of page