google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

Podsumowanie grantu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

28 marca 2024

Alkoholowy Zespół Płodowy nie jest już tematem tabu.

Fundacja DOBROdzieje, będąca symbolem troski, odnotowuje kolejny etap działań w kierunku pomocy udzielanej rodzinom zastępczym i dzieciom z domów dziecka.W dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie trudno przecenić rolę organizacji pożytku publicznego, które nie tylko identyfikują potrzeby lokalnych społeczności, ale przede wszystkim aktywnie i nieustannie pracują nad ich wspieraniem. Fundacja DOBROdzieje się, będąca symbolem troski, odnotowuje kolejny etap działań w kierunku pomocy udzielanej rodzinom zastępczym i dzieciom z domów dziecka. Alkoholowy Zespół Płodowy (FASD) nie jest już dzięki niej dla wielu osób tematem tabu, a wszystko to za sprawą środków pozyskanych z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

 

Fundacja DOBROdzieje się od lat angażuje się w pomoc dzieciom i młodzieży z domów dziecka oraz rodzin zastępczych, dając im możliwość poznawania świata i nawiązywania bliskich relacji. Dostrzegając potrzebę nieustannego rozwoju w październiku 2023 roku w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny uzyskała środki finansowe, które tym razem zostały przeznaczone na szkolenia i certyfikowanie członków Fundacji z zakresu Alkoholowego Zespołu Płodowego. Temat ten jest szczególnie ważny w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, dlatego istotnym dla DOBROdziejów było zdobycie wiedzy na temat udzielania wsparcia i przeszkolenie z tego obszaru. W związku z tym sukcesywnie zdobywali oni kompetencje w Polskim Instytucie FASD i Uniwersytecie Waszynktońskim, aby następnie zorganizować cykl bezpłatnych spotkań zatytułowanych „Rozwijaj potencjał – praca z dzieckiem z FAS”.

 

W trakcie tych warsztatów wspólnie z rodzicami zastępczymi i nauczycielami rozmawiali o tym: czym jest FASD, jakie zadania stawiać przed dzieckiem z tym spektrum i jak dostosowywać je do jego umiejętności. Rodzice, opiekunowie, koordynatorzy i nauczyciele dzięki tej bezpłatnej inicjatywie Fundacji, poznali tajniki budowania pozytywnej atmosfery współpracy i wsparcia w domu czy w szkole, rozmawiali o skutecznych technikach motywacyjnych, pobudzających rozwój ich podopiecznych, a także mieli okazję wysłuchać historii wyjątkowej mamy zastępczej, która podzieliła się z nimi swoimi doświadczeniami i tym jak wygląda macierzyństwo u boku chłopca o szczególnych potrzebach.

 

- Dzięki dofinansowaniu zespół Fundacji miał możliwość realizować szereg innowacyjnych projektów i szkoleń, które przyczyniły się do skuteczniejszego wsparcia rodzin zastępczych. Jednym z nich było szkolenie z zakresu Alkoholowego Zespołu Płodowego, zorganizowane przez Polski Instytut FASD – mówi Agnieszka Nowicka – Prezeska Fundacji DOBROdzieje się. Dzięki zdobytej na nim wiedzy Fundacja DOBROdzieje się opracowała i zrealizowała cykl stacjonarnych szkoleń dla rodziców i opiekunów wsparty przewodnikiem po FAS dostępnym bezpłatnie online na stronie fundacji www.fundacjadobrodzieje.pl . Fundacja nawiązała również relacje z Fundacją Fascynacje, Fundacją Fastryga i wieloma specjalistami, edukującymi i działającymi na co dzień w temacie FAS. Wspaniałą informacją jest również to, że rozpoczęliśmy budowę konsorcjum organizacji zajmujących się FASD, która niedługo będzie profesjonalnie pomagać dzieciom i ich opiekunom. Chcemy, aby w przyszłości Fundacja DOBROdzieje się tworzyła zalążek ośrodka szkoleniowego, który w następnych latach być może będzie rozwijać się o kolejnych pracowników lub wolontariuszy, szerzących wiedzę i niezbędne wsparcie w zakresie tej choroby.

 

Środki uzyskane z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, to dla Fundacji DOBROdzieje się jednak nie tylko zwiększanie świadomości FASD. To także godziny spędzone na przeszkalaniu jej członków, wolontariuszy i podopiecznych z zakresu budowania relacji i projektowania strategii fundrisingowych, dzięki którym Fundacja może jeszcze skuteczniej pozyskiwać pieniądze na kontynuację swojej misji. Fundusze EOG i Fundusze Norweskie umożliwiły również Fundacji DOBROdzieje się zdobywanie wiedzy i kompetencji na Uniwersytecie SWPS. Jej członkowie doskonalili się tam z zakresu rozpoznawania i radzenia sobie z manipulacją w relacjach i gaslightingiem, a także uczyli się jak wspierać rozwój psychoseksualny małego dziecka, dzięki szkoleniom z Seksuologii rozwojowej dziecka do 7. roku życia. Na bazie zdobytej wiedzy przygotowane zostały bezpłatne warsztaty dla podopiecznych i wolontariuszy, w których udział wzięło ponad 200 osób. Dziś cieszą się one ogromnym zainteresowaniem, dlatego Fundacja, postanowiła kontynuować je bezpłatnie w ramach współpracy z Biblioteką Miejską, Fabryką Aktywności Miejskiej oraz Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi.

 

Inicjatywa finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich umożliwiła Fundacji DOBROdzieje się również zrealizowanie kampanii społecznej, promującej rodzicielstwo zastępcze. W ramach tego działania powstał spot reklamowy markowany logiem Fundacji i Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, emitowany za pośrednictwem kanałów Social Media. Nie miałoby to miejsca, gdyby nie zatrudnienie i finansowanie ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny Specjalisty ds. Reklamy, który aktywnie wspiera i komunikuje działania Fundacji w sieci. A jest o czym wspominać, ponieważ DOBROdzieje dzięki Funduszom kontynuują działania z Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej, opracowując nowe strategie wsparcia dla rodzin zastępczych i wszystkich osób w potrzebie.    

 

Na stronie Fundacji DOBROdzieje się już teraz dostępny jest bezpłatny poradnik dotyczący budowania więzi wśród dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Zachęcamy do zapoznania się z nim i pobrania za pośrednictwem linku: Fundacja DOBROdzieje się - Prezentacja Więzi

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów:Agnieszka Nowicka – Prezeska Fundacji DOBROdzieje się

Tomasz Słomka – Komunikcja i Social Media Fundacji DOBROdzieje się

Kommentare


bottom of page