google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

Czy integracja nastolatków w realnym świecie jest jeszcze możliwa?

Łódzka Fundacja DOBROdzieje się, przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, ogłasza rozpoczęcie działań w ramach projektu “Łączymy się w realu - czyli nawiązywanie relacji i kontaktów w rzeczywistym świecie”.


Niezależnie od narodowości młodzież ma aktualnie spore trudności w kontaktach z rówieśnikami. Ich znajomości są oparte głównie o komunikację przez smartphony, pozbawioną bezpośrednich interakcji i rozmów.

Fundacja DOBROdzieje się, która na co dzień czynnie wspiera dzieci i młodzież dostrzegła ogromną potrzebę nauki budowania relacji między nastolatkami. W oparciu o doświadczenia zainicjowała projekt “Łączymy się w realu - czyli nawiązywanie relacji i kontaktów w rzeczywistym świecie”. Inicjatywę tę kieruje do łódzkiej młodzieży w wieku od 11. do 18. roku życia, pochodzącej z lokalnych środowisk polskich, ukraińskich i innych narodowości. Poprzez edukacyjne warsztaty kreatywne Fundacja chce edukować młodych ludzi, jak powinien wyglądać TikTok szczęśliwego nastolatka, jak świadomie posługiwać się mediami społecznościowymi, czym jest różnorodność i na czym polega integracja oraz akceptacja.

Uczestnicy projektu w trakcie jego realizacji poznają również kuchnie różnych kultur i stworzą przestrzeń do wzajemnego poznawania się podczas gier planszowych, czy wspólnych wyjść do łódzkich instytucji tj. Orientarium. W działania w ramach projektu zaangażowano psychologów, psychotraumatologów, specjalistów od social mediów i wolontariuszy, którzy wspólnie opracowali program pedagogiczny, mający zmienić nawyki komunikacyjne młodzieży.


- Dzięki projektowi “Łączymy się w realu - czyli nawiązywanie relacji i kontaktów w rzeczywistym świecie” możliwe będzie kształtowanie dla młodzieży środowiska opartego przede wszystkim na relacjach, wspierającego oraz otwartego i akceptującego różnorodność. W obecnym świecie istotne jest rozwijanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży oraz dawanie im możliwości współdziałania w społeczeństwie, bo to właśnie poczucie wspólnoty jest fundamentem dobrego społeczeństwa opartego na wartościach - mówi Agata Kobylińska - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Dzieci i Młodzieży.


Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF oraz Miasto Łódź i kładzie duży nacisk na profilaktykę uzależnień cyfrowych oraz rozwój umiejętności interpersonalnych wśród młodzieży poprzez radzenie sobie z rozwiazywaniem konfliktów, negocjacje i naukę podejmowania świadomych decyzji. - Nastolatkowie, którzy mają stabilne relacje z rówieśnikami, są bardziej skłonni do podejmowania zdrowych wyborów w swoim życiu, częściej osiągają sukcesy i świadomie unikają negatywnych wpływów podczas podejmowania decyzji, które zaważą na ich rozwoju i dojrzewaniu. - uważa Agnieszka Nowicka, prezez Fundacji DOBROdzieje się. Młodzież zarówno ukraińska jak i polska ma przez sobą aktualnie ogromne wyzwania. Z jednej strony – nauka nowego języka i lokalnych tradycji. Z drugiej zaś masowy przyjazd dzieci z innego kraju, posługujących się innym językiem i różniących się kulturowo. Żeby wszyscy młodzi mieszkańcy Łodzi mogli ze sobą egzystować w harmonii potrzebna jest przede wszystkim nauka tolerancji, zrozumienia i akceptacji na drugiego człowieka. Dlatego bardzo ważne jest bycie tu i teraz - offline, a nie tylko w świecie wirtualnym.


Najbliższy warsztat edukacyjny w ramach projektu odbędzie się 17 czerwca 2023 w godz. 14:00-16:00i będzie on dotyczył tego, jak powinien być prowadzony TikTok Szczęśliwego Nastolatka. Zapisów należy dokonywać za pomocą formularza: https://forms.gle/Kz1wdKWDXLdd8jrP7


Więcej informacji:


Comments


bottom of page