google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g google-site-verification=piB8Ih3jBStzvYj6YX051ECuYu-K-K6jpvIYEVWAo5g
top of page
  • Fundacja DOBROdzieje się

10.08.2023, godz. 14:00 Bezpieczeństwo w Internecie - Warsztaty o tym jak dbać o swoje dane!

10.08.2023, 14:00 BEZPŁATNE Spotkanie z Witoldem Chomiczewskim - O bezpieczeństwie danych w Internecie / БЕЗКОШТОВНА Зустріч з Вітольдом Хомічевським - Про безпеку даних в Інтернеті


Celem spotkania jest pokazanie nastolatkom, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo swoich danych, w tym m.in. o udostępnianie swoich danych osobowych w przestrzeni Internetu. Jak łatwo jest paść ofiarą przejęcia danych do celów przestępczych, przejęcia telefonu, komputera, czy konta na profilach społecznościowych. Spotkanie pokaże uczestnikom, że w nie wszystkie linki należy klikać, że ostrożnie należy udostępniać swoje dane podczas rejestracji do aplikacji czy nieznanych stron.

Internet to ogromny potencjał wiedzy, ale też przestrzeń do działań przestępczych. Miejsce spotkania: Fundacja DOBROdzieje się, ul. Piotrkowska 80, klatka D, piętro 3 Termin spotkania: 10.08.2023, godz. 14:00 Czas spotkania: 60-90 min

Wiek dzieci: 11-18 LAT Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Organizatorem warsztatów jest Fundacja DOBROdzieje się. Projekt finansowany przez IKEA i realizowany we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja w ramach programu „Bezgraniczni Przyjaciele”. Kancelarii Radców Prawnych sp.k. Lider specjalizacji e-Commerce. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji. Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019. Specjalizuje się w prawie IT, danych osobowych i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, w tym SEM i performance marketingiem, sklepom internetowym oraz platformom internetowym. Reprezentuje branżę e-commerce w procesach legislacyjnych w Sejmie, Senacie i ministerstwach. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Członek założyciel Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii oraz członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Nowych Technologii. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu niemieckiego prawa prywatnego na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej.


Ważne, aby uczestnicy przynieśli ze sobą zgody od opiekunów na udział w warsztatach. Brak takiej zgody wyklucza udział. Link do dokumentu zawierającego wyrażenie zgody do pobrania i wydruku: https://docs.google.com/document/d/1qdthx2q_z2yOIOXL7xrji1x9XNtRiqzd_aHlAaIYR54/edit?usp=sharing Zapraszamy do wypełnienia formularza znajdującego się poniżej:

--


Мета зустрічі - показати підліткам, наскільки важливо дбати про безпеку своїх даних, зокрема, про надання своїх персональних даних у просторі Інтернету. Легко стати жертвою крадіжки даних для злочинних цілей, включаючи крадіжку телефону, комп'ютера або облікового запису в соціальних мережах. Зустріч покаже учасникам, що не всі посилання слід клікати, а під час реєстрації в додатках або на невідомих веб-сторінках слід бути обережними. Місце зустрічі: Фундація DOBROдзієся, вул. Піотрковська 80, під'їзд Д, поверх 3 Дата зустрічі: 10.08.2023, о 14:00 Тривалість зустрічі: 60-90 хвилин Вік дітей: 11-18 РОКІВ Кількість місць обмежена, враховується порядок подання заявок. Організатором майстер-класу є Фундація DOBROдзієся. Проект фінансується IKEA та реалізується спільно з Фундацією Святого Миколая у рамках програми "Безмежні Друзі". Вітольд Хомічевський - юрист і спільний керівник у фірмі "Лубаш та партнери" – Канцелярії юристів сп. Керівник спеціалізації електронної комерції. Повірений в справах електронної економіки з питань законодавства. Внутрішній аудитор з інтегрованої системи управління згідно зі стандартом PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 та ISO 27701:2019. Спеціалізується в галузі ІТ-права, персональних даних та нових технологій. Має багатий досвід надання юридичної підтримки підприємцям, пов'язаним із електронною комерцією. Консультує, зокрема, компанії, які займаються інтернет-маркетингом, у тому числі SEM та performance маркетингом, інтернет-магазини та інтернет-платформи. Представляє галузь електронної комерції в законодавчих процесах у Сеймі, Сенаті та міністерствах. Співавтор коментарів до: закону про надання послуг шляхом електронних засобів, закону про захист деяких послуг, наданих за допомогою електронних засобів, що ґрунтуються або ґрунтуються на умовному доступі, закону про захист баз даних, закону про права споживачів, регламенту Європейського Парламенту та Ради 2016/679 (RODO) та закону про захист персональних даних. Брав участь у проекті, що здійснюється за дорученням Європейської Комісії, Study on Liability of Internet Intermediaries, який стосується директиви щодо електронної торгівлі. Засновник-учасник Асоціації Права Нових Технологій та член Редакційного Комітету Чвертальника Права Нових Технологій. Випускник післядипломних студій з німецького приватного права на Університеті Георга-Аугуста у Геттінгені та Річних Післядипломних Менеджерських Студій в Головній Торговельній Школі. Важливо, щоб учасники принесли згоду своїх опікунів на участь у семінарах. Відсутність такої згоди виключає участь. Посилання на документ із згодою на завантаження та друк: https://docs.google.com/document/d/1qdthx2q_z2yOIOXL7xrji1x9XNtRiqzd_aHlAaIYR54/edit?usp=sharing Запрошуємо вас зареєструватися за допомогою форми нижче:


Comments


bottom of page